Tag Archives: Sửa Chữa Samsung

Thay mặt kính Samsung Note 10 Lite tại Nha Trang

Thay mặt kính Samsung A10s

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung Note 10 Lite do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Samsung Note 10 Lite?

Thay pin Samsung Note 10 Lite tại Nha Trang

Pin của Samsung Note 10 Lite được người dùng đánh giá là khá bền bỉ. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng việc pin bị hỏng vẫn là việc không thể tránh khỏi. Vậy dấu hiệu nào cho thấy đã đến lúc cần thay pin Samsung Note 10 Lite?

Thay pin Samsung S20 Ultra tại Nha Trang

Pin của Samsung S20 Ultra được người dùng đánh giá là khá bền bỉ. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng việc pin bị hỏng vẫn là việc không thể tránh khỏi. Vậy dấu hiệu nào cho thấy đã đến lúc cần thay pin Samsung S20 Ultra?

Thay pin Samsung Z Flip tại Nha Trang

Pin của Samsung Z Flip được người dùng đánh giá là khá bền bỉ. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng việc pin bị hỏng vẫn là việc không thể tránh khỏi. Vậy dấu hiệu nào cho thấy đã đến lúc cần thay pin Samsung Z Flip?

Thay pin Samsung S10 Lite tại Nha Trang

Pin của Samsung S10 Lite được người dùng đánh giá là khá bền bỉ. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng việc pin bị hỏng vẫn là việc không thể tránh khỏi. Vậy dấu hiệu nào cho thấy đã đến lúc cần thay pin Samsung S10 Lite?

Thay pin Samsung A51 tại Nha Trang

Pin của Samsung A51 được người dùng đánh giá là khá bền bỉ. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng việc pin bị hỏng vẫn là việc không thể tránh khỏi. Vậy dấu hiệu nào cho thấy đã đến lúc cần thay phttps://huydungmobile.com/thay-pin-samsung-a51/in Samsung A51?

Thay mặt kính Samsung S20 tại Nha Trang

Thay mặt kính Samsung A10s

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung S20 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Samsung S20?