Category Archives: Thay mặt kính Xiaomi

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 8 tại Nha Trang

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 5 Plus

Trong quá trình sử dụng điện thoại Xiaomi Redmi Note 8 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 8?

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 8A tại Nha Trang

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 5 Plus

Trong quá trình sử dụng điện thoại Xiaomi Redmi Note 8A do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 8A?