Category Archives: Sửa Chữa Vivo

Thay mặt kính Vivo Y71 tại Nha Trang

Thay mặt kính Vivo V11i

Trong quá trình sử dụng điện thoại Vivo Y71 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Vivo Y71?

Thay mặt kính Vivo S1 tại Nha Trang

Thay mặt kính Vivo V11i

Trong quá trình sử dụng điện thoại Vivo S1 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Vivo S1?

Thay mặt kính Vivo V12 tại Nha Trang

Thay mặt kính Vivo V11i

Trong quá trình sử dụng điện thoại Vivo V12 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Vivo V12?

Thay mặt kính Vivo V15 tại Nha Trang

Trong quá trình sử dụng điện thoại Vivo V15 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Vivo V15?

Thay mặt kính Vivo V17 Pro tại Nha Trang

Thay mặt kính Vivo V11i

Trong quá trình sử dụng điện thoại Vivo V17 Pro do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Vivo V17 Pro?

Thay mặt kính Vivo V93 tại Nha Trang

Thay mặt kính Vivo V11i

Trong quá trình sử dụng điện thoại Vivo V93 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Vivo V93?

Thay mặt kính Vivo Y11 tại Nha Trang

Thay mặt kính Vivo V11i

Trong quá trình sử dụng điện thoại Vivo Y11 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Vivo Y11?

Thay mặt kính Vivo Y12 tại Nha Trang

Thay mặt kính Vivo V11i

Trong quá trình sử dụng điện thoại Vivo Y12 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Vivo Y12?

Thay mặt kính Vivo Y15 tại Nha Trang

Thay mặt kính Vivo V11i

Trong quá trình sử dụng điện thoại Vivo Y15 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Vivo Y15?

Thay mặt kính Vivo Y19 tại Nha Trang

Thay mặt kính Vivo V11i

Trong quá trình sử dụng điện thoại Vivo Y19 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Vivo Y19?