Category Archives: Sửa Chữa Samsung

Thay mặt kính Samsung Note 10 Lite tại Nha Trang

Thay mặt kính Samsung A10s

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung Note 10 Lite do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Samsung Note 10 Lite?

Thay mặt kính Samsung S20 tại Nha Trang

Thay mặt kính Samsung A10s

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung S20 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Samsung S20?

Thay mặt kính Samsung S20 Ultra tại Nha Trang

Thay mặt kính Samsung A10s

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung S20 Ultra do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Samsung S20 Ultra?

Thay mặt kính Samsung Fold tại Nha Trang

Thay mặt kính Samsung A10s

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung Fold do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Samsung Fold?

Thay mặt kính Samsung S10 Lite tại Nha Trang

Thay mặt kính Samsung A10s

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung S10 Lite do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Samsung S10 Lite?

Thay mặt kính Samsung A51 tại Nha Trang

Thay mặt kính Samsung A10s

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung A51 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Samsung A51?

Thay mặt kính Samsung A71 tại Nha Trang

Thay mặt kính Samsung A10s

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung A71 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Samsung A71?

Thay mặt kính Samsung Z Flip tại Nha Trang

Thay mặt kính Samsung A10s

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung Z Flip do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Samsung Z Flip?

Thay mặt kính Samsung J4 Plus 2018 tại Nha Trang

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung J4 Plus 2018 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính cần phải được thay thế. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Samsung J4 Plus 2018?

Thay mặt kính Samsung J7 2015 tại Nha Trang

Thay mặt kính Samsung A10s

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung J7 2015 do không bảo quản tốt làm máy bị rơi khiến màn hình bị vỡ mặt kính nên cần phải được thay thế. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thay mặt kính mới là có thể sử dụng bình thường được rồi. Vậy dấu hiệu nào cho chúng ta biết đã đến lúc cần thay mặt kính Samsung J7 2015?